برگزاری کلاس آموزش و آزمون اصناف در نایین برگزارشد+

به گزارش پیام نایین، کارگاه آموزش اصناف و از متصدیان واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب در  در محل اتاق اصناف نایین برگزار گردید

در این کارگاه آموزشی که چکیده مطالب از ۱- قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرائی ۲- قانون کار و تامین اجتماعی ۳- قانون نیروی انتظامی ( اماکن عمومی ) ۴- مکاسب و اخلاق در کسب وکار توسط اساتید محترم تدریس گردید