تاج میری بخشدار جدید بخش انارک نایین شد

به گزارش پیام نایین ،با حضور مسولان شهرستان وانارک ،بیژن تاج میری بخشدار جدید بخش انارک از توابع شهرستان نایین شدواز بخشدارقبلی تجلیل شد

بیژن تاجمیری ازکارکنان رسمی وزارت کشور درسطوح مختلف کارشناسی ومدیریتی استانداری تهران فعالیت داشت است.