با تلاش کارکنان معاونت مخابرات منطقه اصفهان قطعی فیبر نوری مسیر اصفهان ـ نایین با انجام مفصل بندی و فیوژن رفع اشکال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان، سعید بهزادنیا تکنیسین کابل و فیبر نوری منطقه در این باره گفت: در پی اشکال فنی در محدوده اتاقک های حفاظت کاتدی مسیر اصفهان ـ نایین در کیلومترهای ۴۳۷،۴۹۷ و ۵۲۱  خط ۲۰ اینچ، باعث ایجاد اختلال در فیبر نوری گردید که با اقدام به موقع همکاران معاونت مخابرات منطقه رفع اشکال شد.

وی ادامه داد: در این رابطه و به منظور جلوگیری از قطعی ناخواسته فیبر، همکاران مخابرات طی فعالیت ۵ روزه ۱۶ تار فیبر نوری را پس از فیوژن و مفصل گذاری در عمق ۵/۱ متری سطح زمین قرار دادند.

بهزادنیا در رابطه با اهمیت این عملیات گفت: با توجه به اینکه ارتباط Voice  و  Data مناطق رفسنجان و بندرعباس با منطقه تهران از مسیر اصفهان در بستر رادیو و فیبر نوری برقرار می شود در صورت بروز اشکال در فیبر نوری، مسیر پشتیبان اصفهان ـ رفسنجان از بین رفته و برخی ارتباطات نیز قطع می شود.

وی بیان داشت: استفاده از ارتباطات فیبر نوری به لحاظ ایمنی بالا، پهنای باند بیشتر  و انتقال اطلاعات با سرعت بالاتر و خطای کمتر حائز اهمیت است.

این تکنیسین کابل و فیبر نوری گفت: در حال حاضر ارتباطات مرکز منطقه اصفهان با مراکز انتقال نفت شماره ۷ ، ۸ و همچنین منطقه جنوبشرق و ارتباطات داخلی کلیه مراکز انتقال نفت مسیر مارون و داخلی مرکز منطقه از بستر فیبر نوری استفاده می شود. بهزادنیا افزود: با توجه به اینکه ارتباطات مخابراتی در صنعت انتقال مواد نفتی از اهمیت بالایی برخوردار است یک مسیر پشتیبان(Backup) برای مواقع اضطراری و جایگزین فیبر نوری پیش بینی شده است.