کارگروه تخصصی طوفان وبلایای جوی شهرستان نایین برگزارشد

به گزارش پیام نایین،جلسه کارگروه تخصصی طوفان وبلایای جوی شهرستان نایین  با حضور معاون فرماندار وکلیه اعضا در فرمانداری نایین برگزارشد

در این جلسه زارع نژاد رئیس اداره هواشناسی نایین و دبیر این کارگروه، ضمن بیان تحلیلی از وضعیت اقلیمی و مخاطرات جوی شهرستان و نیز بیان گزارشی از آخرین وضعیت دما، بارش و خشکسالی شهرستان، به ارائه پیش بینی ۳ ماه آینده شهرستان پرداخت و افزود انتظار می رود بارش های شهرستان در پاییز امسال و به ویژه از اواسط مهر تا اواسط آذر در محدوده نرمال باشد. همچنین سایر اعضا نیز ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات، در خصوص چالش های موجود در حوزه تخصصی خود در مواجهه با پدیده های مخرب جوی و برنامه ریزی و هماهنگی برای رفع آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لازم به ذکر است کارگروه طوفان و بلایای جوی یکی از کارگروه های تخصصی مدیریت بحران شهرستان است که مسئولیت آن بر عهده اداره هواشناسی است و رسالت اصلی آن کاهش خسارات ناشی از بلایای جوی از طریق تقویت مدیریت ریسک، اطلاع رسانی به هنگام پیش بینی های جوی برای مردم و مسئولین، برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی با هدف افزایش آگاهی بهره برداران در سطوح مختلف در مواجهه با رخداد مخاطرات جوی، تهیه بانک مخاطرات جوی شهرستان، انجام پژوهش های کاربردی در زمینه مخاطرات جوی و تغییرات اقلیمی شهرستان و اجرای طرح تهک (توسعه هواشناسی کاربردی) در بخش های مختلف می باشد.🔰